Kontakt

Mariusz Jabłoński
tel: +48 501 651 076

Kurs na wózki widłowe- Uprawnienia

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe(widłowe) z uprawnieniami do wymiany butli gazowych w wózkach.

Warunkiem uczestniczenia w kursie na wózki widłowe jest:

  • Ukończony przez uczestnika 18-ty rok życia,
  • Badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie (możliwość wykonania badania u nas na miejscu).

Celem kursu na wózki widłowe jest:

  • Nauka i zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych UDT zezwalających obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych spalinowych oraz elektrycznych, uprawnienia kat II WJO umożliwiają obsługę wózków bocznych wysokiego składowania.

Uprawnienia na wózki widłowe:

  • Obejmuja wózki elektryczne, spalinowe,gazowe. Uprawnienia są bez ograniczeń tonażowych i bez ograniczeń wysokości podnoszenia.

Program szkolenia na wózki widłowe:

  • Typy stosowanych wózków jezdniowych,
  • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych,
  • Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy wózkami,
  • Ładunkoznawstwo,
  • BHP,
  • Zajęcia praktyczne.