Kontakt

Mariusz Jabłoński
tel: +48 501 651 076

Dowiedz się wiecej

Kurs na wózki widłowe

Osobom poszukującym zatrudnienia i pragnącym zdobyć nowy zawód czy poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, oferujemy zdobycie uprawnień do kierowania wózkami widłowymi (wózkami jezdniowymi akumulatorowymi i spalinowymi - bo tak brzmi oficjalna nazwa pojazdu). Kurs ten poszerzony jest o uprawnienia do wymiany butli gazowych (LPG).

Kto może uczestniczyć w kursie?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózka jezdniowego akumulatorowego i spalinowego. Badanie w tym kierunku może przeprowadzić lekarz u organizatora kursu- "Aston kursy, szkolenia". Koszt wizyty u lekarza i badań lekarskich wynosi 50 złotych.

Ile to kosztuje?

Cena kursu obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu kierowania wózkiem widłowym oraz wymiany butli gazowych, materiały dydaktyczne pomocne w szkoleniu, egzamin, wydanie uprawnień w języku polskim, a także w języku angielskim i niemieckim.

Kiedy odbywa się kurs?

Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie, po umówieniu się z instruktorem. Zajęcia prowadzone są także w weekendy, co jest korzystne dla osób uczących się czy pracujących. Kurs może odbywać tylko jedna osoba lub grupa osób.
Szkolenie, egzamin i wydawanie uprawnień ma miejsce w siedzibie kursanta lub w firmie, która zamówiła szkolenie.

Sprawdź, ile możesz zyskać

Masz w ręku poszukiwany zawód kierowcy wózka widłowego. Zwiększasz więc swoje szanse na znalezienie zatrudnienia w magazynie, hali produkcyjnej, centrum logistycznym itp. Kierowcy wózków widłowych są poszukiwani za granicą, dlatego wydajemy uprawnienia w języku angielskim i niemieckim.
Uprawnienia obejmują wszystkie typy wózków widłowych: podnośnikowych, unoszących, naładownych i ciągnikowych.
Już teraz skontaktuj się z nami, by zapisać się na szkolenie.

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych

Jesteś operatorem wózków widłowych i chcesz poszerzyć swoje kompetencje? Szkolenie z obsługi wymianu butli gazowych w wózkach jezdniowych zagwarantuje Ci dodatkowe uprawnienia.
Zgodnie z obowiązującym prawem, operatorzy wózków widłowych, aby wymieniać butle gazowe, muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone odpowiednim dokumentem.
Organizujemy profesjonalne szkolenia z obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Są one przeznaczone dla kierowców, którzy wcześniej uzyskali uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi elektrycznymi i spalinowymi, a nie posiadają uprawnień do wymiany butli w wózkach zasilanych płynnym gazem. Osoby, które rozpoczynają kurs na kierowcę wózka jezdniowego, jednocześnie przechodzą kurs wymiany butli gazowych.

Kurs z obsługi wymiany butli gazowych składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej kursant zapoznawany jest z budową butli gazowych, ich typami i oznaczeniami, zasadami transportu butli, jej przechowywania. Ponadto poznaje zasady BHP uwzględniające uwzględnia się tematykę zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych istniejących przy wymianie butli oraz sposobów ochrony przed wypadkiem w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych. W części praktycznej obserwuje sposób podłączania butli, który demonstruje instruktor. Następnie kursant przeprowadza próbne podłączenie z pomocą instruktora, po czym podłącza samodzielnie.

Jest przy tym zapoznawany ze sposobem sprawdzania instalacji po podłączeniu butli.
Szkolenie trwa jeden dzień, kończy się wewnętrznym egzaminem, po którym kursanci otrzymują zaświadczenie na druku MEN-u o zdobyciu uprawnień na wymianę butli gazowych w wózkach jezdniowych. Zdobyte uprawnienia ważne są bezterminowo.

Wózki jezdniowe (zwane też wózkami widłowymi) mogą być napędzane energią elektryczną, olejem napędowym lub gazem płynnym. Jednak to gaz płynny jest najtańszą formą energii, dlatego z powodów ekonomicznych wózki widłowe zasilane gazem znajdują coraz częstsze zastosowanie w wielu branżach i sektorach gospodarki. Otrzymując uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych, masz duże szanse na zdobycie zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach.

Już teraz poznaj szczegóły kursu, kontaktując się z nami.

 

Kurs – nowoczesny magazynier

Poszukujesz możliwości uzupełnienia i podniesienia kwalifikacji? Już teraz zapisz się na kurs, dzięki któremu zostaniesz nowoczesnym magazynierem.

Wykwalifikowany magazynier to zawód, w którym stosunkowo nietrudno jest znaleźć zatrudnienie. Poza takimi cechami jak: obowiązkowość, dokładność, sumienność trzeba posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Obsługa nowoczesnych magazynów wymaga takich umiejętności jak prowadzenie dokumentacji, inwentaryzowania towaru, obsługi specjalistycznych programów komputerowych i in.

Organizowany przez nas kurs przeznaczony jest dla:

osób już zatrudnionych w magazynach, ale nieposiadających odpowiedniego przygotowania zawodowego,
osób niepracujących, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje,
osób pracujących w magazynie, dążących do awansu - nadzoru procesów logistycznych w firmie.
Kurs skierowany jest do osób mających ukończone 18 lat oraz posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu magazyniera. Stosowne badania lekarskie można wykonać w siedzibie naszego ośrodka szkoleniowego.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, której zakres tematyczny to:

gospodarka magazynowa – zagadnienia ogólne
technologia prac magazynowych
zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania
prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów
zasady i technologia magazynowania
zapasy: cel i funkcje zapasów
wiadomości z zakresu organizacji gospodarki magazynowej
prawa i obowiązki personelu magazynowego
zasady przeprowadzania inwentaryzacji w magazynach
wdrażanie systemów GHP oraz HACCP
zapoznanie z obsługą komputera od podstaw
zasady gospodarki magazynowej oraz obsługa programów użytkowych w magazynie: „WF – Mag" ( program do fakturowania) oraz „Symfonia" (umożliwia przeprowadzanie operacji księgowych).
Część praktyczna to ćwiczenia, podczas których kursanci sprawdzają i utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności.
Po ukończeniu kursu jest przeprowadzany egzamin z części teoretycznej i praktycznej. Jeśli kursant zdał egzamin, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Nowoczesny magazynier". Zaświadczenie potwierdza jego wiedzę i umiejętności przydatne do stanowisku magazyniera lub osoby sprawującej nadzór nad działalnością magazynu.

Wózki widłowe ze zmiennym wysięgnikiem

Podnieś swoje kwalifikacje, zapisując się na szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych ze zmiennym wysięgnikiem.

Wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem to inaczej ładowarki teleskopowe - urządzenia wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu, w budownictwie, rolnictwie, w usługach. Posiadają wymienny osprzęt, co pozwala na różnorodne ich zastosowanie – mogą pracować jako ładowarki, jako podnośniki koszowe, wysięgniki ze zbloczem hakowym, także jako koparki i spychacze. Uniwersalność zastosowania sprawia, że jest to sprzęt powszechnie używany, istnieje więc duże zapotrzebowanie na operatorów tych urządzeń.

Dla kogo jest organizowany kurs?

W kursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózków widłowych ze zmiennym wysięgnikiem. Badania lekarskie są przeprowadzane na terenie ośrodka.

Proponujemy szkolenie dla osób pracujących w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, w magazynach, którzy chcą poszerzyć lub zmienić kwalifikacje, co zwiększy ich przydatność w miejscu pracy.

Kurs jest też skierowany do osób niepracujących, bez doświadczenia zawodowego, którzy chcą zdobyć kwalifikacje stwarzające duże szanse na zatrudnienie.

Jak przebiega szkolenie?

Kurs składa się z części teoretycznej i części praktycznej. W części pierwszej kursanci są zapoznawani z następującymi zagadnieniami:

wiadomości na temat budowy wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgnikiem,
zasady obsługi urządzenia,
bezpieczna eksploatacja urządzenia,
rodzaje osprzętu i sposoby jego wymiany,
zasady obsługi osprzętu,
zasady BHP,
dokumentacja techniczna.
Część praktyczna polega na nauce obsługi wózków teleskopowych oraz osprzętu pod okiem instruktora. Kurs praktyczny odbywa się indywidualnie wraz z instruktorem w terminach dogodnych dla kursanta.

Kurs kończy się egzaminem, po którym uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobycie uprawnień do obsługi wózków teleskopowych. Zaświadczenie jest wydawane na druku MEN w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Oznacza to, że uprawnienia mają ważność we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Skontaktuj się z nami, by poznać termin najbliższego kursu.

Kurs operatora żurawia wieżowego i szynowego I Ż

Zostań operatorem żurawia wieżowego i szynowego I Ż. Podnosząc swoje kwalifikacje, zwiększasz szanse na znalezienie zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Żuraw wieżowy to największa maszyna robocza, popularnie nazywana dźwigiem. Żurawie budowlane i przemysłowe są stacjonarne (żurawie wieżowe) lub na podwoziu szynowym (żurawie szynowe). Są to maszyny budowlane niezbędne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na operatorów tych maszyn. Warto więc zdobyć uprawnienia do ich obsługi, co daje szansę na znalezienie pewnej i dobrze płatnej pracy.

Czy ten kurs jest dla Ciebie?

W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora żurawia. Badanie lekarskie w tym zakresie można przeprowadzić w naszym ośrodku szkoleniowym. Niezbędne jest też badanie psychologiczne, gdyż praca na wysokości wymaga pewnych predyspozycji.
Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób nieposiadających żadnego zawodu, jak i dla osób, które chcą się przekwalifikować czy poszerzyć swoje kwalifikacje pracownika budowlanego.

Przebieg kursu

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej (większość godzin). W części teoretycznej kursanci zaznajamiani są z budową żurawi, wyposażeniem mechanicznym, elektrycznym, hydraulicznym. Poznają elementy bezpieczeństwa i elementy sygnalizacji żurawi, przechodzą kurs BHP. Zakres tematyki kursu jest zgodny z zaleceniami i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

W części praktycznej uczą się pod okiem instruktora prawidłowej eksploatacji i pracy tymi urządzeniami.

Po ukończeniu kursu słuchacze przechodzą egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z otrzymaniem uprawnień do wykonywania zawodu operatora żurawi wieżowych i szynowych kategorii I Ż.

Kurs jest prowadzony metodą non-stop, co oznacza, że można go rozpocząć w dowolnym, dogodnym dla siebie terminie.

Już teraz skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły.

Kurs operatora żurawia samojezdnego II Ż

I Ty możesz podnieść swoje uprawnienia, zapisując się na kurs dla operatorów żurawi samojezdnych II Ż.

Żuraw samojezdny, zwany też żurawiem samochodowym i samobieżnym jest to urządzenie dźwigowe na podwoziu samochodu ciężarowego lub na innym podwoziu samojezdnym. Ma zastosowanie do prac przeładunkowych i montażowych w budownictwie, transporcie, przemyśle. W tych segmentach gospodarki istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych do obsługi urządzeń, w tym żurawi samojezdnych.

Organizujemy profesjonalne szkolenia dające solidne przygotowanie do egzaminu, którego pozytywny wynik pozwoli otrzymać uprawnienia do pracy jako operator żurawi samojezdnych.

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Słuchaczami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, przeszły pomyślnie badania lekarskie i psychologiczne i otrzymały orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora żurawia samojezdnego. Badania można przeprowadzić w siedzibie firmy szkoleniowej.

Polecamy kurs osobom posiadającym kwalifikacje pracownika budowlanego lub inne, w celu poszerzenia swoich uprawnień. Stwarza to większe możliwości zatrudnienia, poszerza zakres zajęć, jakich dany pracownik może się podjąć.

Kurs daje też możliwość znalezienia pracy osobom niewykwalifikowanym, bez zawodu albo planującym zmienić zawód.

Przebieg kursu

Szkolenie prowadzone jest metodą non-stop, można więc je rozpocząć i kontynuować w dogodnym dla siebie terminie. Zakres tematyki zajęć jest zgodny z zaleceniami i wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs obejmuje część teoretyczną, przygotowującą do egzaminu teoretycznego. Wykłady prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki czemu każdy kursant ma pewność rzetelnego przygotowania. Część praktyczna, przygotowująca do egzaminu praktycznego z eksploatacji urządzenia, odbywa się pod okiem najlepszych instruktorów.

Od firmy szkoleniowej kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i na tej podstawie może zdawać egzamin na uprawnienia operatora żurawia samojezdnego. Ten egzamin odbywa się przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie uprawnień.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Już teraz skontaktuj się z nami.

HDS to hydrauliczny dźwig samochodowy wykorzystywany w transporcie drogowym. Służy nie tylko do przewozu, ale i załadunku ciężkiego towaru. Od kierowcy takiego pojazdu wymagane są uprawnienia do jego obsługi, nie wystarczy stosowne prawo jazdy. Stosowne kwalifikacje można zdobyć na kursie HDS. Jeśli chcesz podnieść kwalifikacje, już teraz zapisz się na szkolenie.

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

Od kursantów wymaga się ukończenia 18 lat życia i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego. Nie jest wymagane prawo jazdy kategorii uprawniającej do kierowania pojazdami ciężarowymi, jednak oczywiste jest, by móc pracować w zawodzie operatora HDS, potrzebne są kwalifikacje kierowcy zawodowego.

Dlatego też swoją ofertę kierujemy głównie do pracowników transportu, przewożących ciężkie towary, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o kolejne uprawnienia.

Kursem HDS powinni być też zainteresowani kierowcy zawodowi poszukujący zatrudnienia. Szersze kwalifikacje stwarzają szanse na pracę w firmie transportowej, dają też możliwość przekwalifikowania się.

Jak przebiega szkolenie?

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Przygotowanie teoretyczne polega na zaznajomieniu się z następującą tematyką:

wiadomości o pojazdach HDS,
zasady działania i budowa urządzenia,
obowiązki operatora HDS,
zagrożenia i zabezpieczenia,
zasady BHP przy obsłudze pojazdu.
Zajęcia praktyczne to obsługa HDS pod okiem wykwalifikowanego instruktora, który czuwa na prawidłowością i bezpieczeństwem kursu.

Szkolenie odbywa się w ośrodku „Aston" lub w siedzibie firmy, która zleciła przeprowadzenie kursu dla swoich pracowników.

Egzamin jest przeprowadzany przed komisją UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Kursanci otrzymują bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne UDT o uzyskaniu uprawnień do obsługi żurawi samochodowych HDS przeładunkowych, przewoźnych na terenie Polski.

Seminarium obsługi burt samowyładowczych

Posiadanie prawa jazdy kategorii C uprawniającego do prowadzenia samochodów ciężarowych to zaledwie podstawowe umiejętności, jakie powinien posiadać kierowca, planujący wykorzystanie ich w swojej pracy zawodowej. Jeśli jesteś jedną z takich osób i chcesz w przyszłości pracować za kierownicą ciężarówki, wzbogać swoje kwalifikacje zdobywając nowe uprawnienia obsługi burt samowyładowczych.

Nasze seminarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, którzy:

mają ukończone 18 lat
posiadają stosowne orzeczenie lekarskie zezwalające na pracę przy takich urządzeniach.
Jeśli spełniasz powyższe warunki, a chcesz uzupełnić swoje zawodowe kwalifikacje i tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie w przyszłości, wybierz ofertę zajęć naszego seminarium.

Profesjonalne szkolenie zostało przygotowane i jest prowadzone przez doświadczonych wykładowców, którzy w czasie 8 godzin zajęć teoretycznych i 2 godzin zajęć praktycznych przekazują najważniejsze informacje z dziedziny funkcjonowania oraz aspektów technicznych i bezpieczeństwa obsługi wszelkiego typu burt samowyładowczych. Do podstawowych teoretycznych bloków tematycznych seminarium zalicza się:

podstawowe informacje o dozorze technicznym,
funkcjonowanie burt samowyładowczych,
eksploatacja burt samowyładowczych,
bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami pracy z takimi urządzeniami na specjalnie przygotowanym placu manewrowym będziesz mieć możliwość sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy i pod okiem specjalisty samodzielnego przećwiczenia obsługi burty. Nasi wykładowcy i praktycy służą wszelką pomocą w zakresie rozwiązywania problemów, a nadzór bezpośrednio w czasie ćwiczenia pozwala na wskazanie ewentualnie popełnianych błędów. Dzięki poradom możesz się skutecznie przygotować do końcowego egzaminu.

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa się na terenie ośrodka szkoleniowego i obejmuje część teoretyczną oraz egzamin praktyczny. Po jego zdaniu staniesz się posiadaczem świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej uprawniającego do obsługi burt samowyładowczych. Wybierając seminarium pod kierunkiem doświadczonych instruktorów możesz pozyskać odpowiednią wiedzę i umiejętności, a dzięki nowym uprawnieniom zdobyć interesującą pracę w transporcie towarowym.

Wybierz nasze seminarium i stwórz sobie szansę na lepszą pracę i pewne zarobki.

Seminarium obsługi kos spalinowych

Okres od wiosny do jesieni to czas, w którym istnieje szczególnie duże zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się pielęgnacją trawników. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, masz sporo wolnego czasu i poszukujesz sposobu na zarobienie dodatkowych pieniędzy, możesz skorzystać z naszego seminarium i zdobyć uprawnienia w zakresie obsługi kos spalinowych.
Zajęcia kierujemy także do tych osób, które pracują lub chcą pracować w sektorze usług porządkowych, a uprawnienia z zakresu obsługi podkaszarek lub wykaszarek mogą być przydatnym dodatkowym elementem warunkującym zatrudnienie.

Aby zapisać się na nasze seminarium musisz jedynie:

mieć ukończone 18 lat,
wykazywać się dobrym zdrowiem poświadczonym orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.
Jeśli spełniasz powyższe kryteria naboru skorzystaj z naszych zajęć i zdobądź nowe uprawnienia zawodowe.

Seminarium operatora kos spalinowych, jakie ci proponujemy zostało przygotowane przez najlepszych praktyków, dzięki czemu zawiera wszystkie niezbędne treści, jakie musisz opanować przed podjęciem pracy z tego rodzaju sprzętem. Podczas ośmiu godzin zajęć poznasz takie obszary wiedzy, jak:

budowa kos spalinowych,
przygotowanie kosy spalinowej do pracy,
utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego urządzeń,
rodzaje olejów, smarów i paliw w eksploatacji kos spalinowych,
techniki pracy z podkasz arkami i wykaszarkami,
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
Uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, masz możliwość poznania podstawowej wiedzy związanej z bezpieczną pracą podczas pielęgnacji zieleni, a zdobyte wiadomości możesz zweryfikować podczas zajęć praktycznych. Dzięki doświadczonym instruktorom nauczysz się odpowiednio operować sprzętem tak, aby był on jak najdłużej funkcjonalny i nie zagrażał ci podczas wykonywania zadań. Zdobyte doświadczenia staną się dobra podstawą do wewnętrznego egzaminu, jaki z pewnością zdasz przed naszą komisją. Otrzymane świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej zagwarantuje Ci dożywotnie uprawnienia do obsługi kos spalinowych.

Korzystając z naszego seminarium nie tylko poszerzasz swoje umiejętności i uprawnienia zawodowe, ale także zwiększasz swoją szansę na zatrudnienie, stwarzasz sobie możliwość dodatkowego zarobku oraz zwiększasz własne bezpieczeństwo podczas pracy. Skorzystaj z profesjonalnego szkolenia, a wiedza zaprocentuje w przyszłości.

Seminarium obsługi pił mechanicznych

Pielęgnacja zieleni, sezonowa przycinka gałęzi drzew oraz wycinanie zbędnego drzewostanu na terenach parków, lasów czy ogrodów wymaga przede wszystkim umiejętności obsługi piły mechanicznej. Nowoczesne urządzenia, nazywane też pilarkami spalinowymi to dziesiątki różnych innowacyjnych rozwiązań technicznych, dzięki którym praca przebiega szybciej i jest o wiele bezpieczniejsza.

Nasze seminarium nie tylko pozwala zapoznać się z funkcjonowaniem takich urządzeń, ale też umożliwi ci zdobycie odpowiedniego świadectwa, poszerzającego twoje uprawnienia zawodowe.

Aby wziąć udział w seminarium musisz mieć jedynie ukończone 18 lat. Zaplanuj swoją karierę zawodową w tej sferze usług i rozpocznij zdobywanie kwalifikacji od naszego seminarium.

Program szkolenia przygotowaliśmy w taki sposób, że mogą z niego skorzystać także te osoby, które chcą posiadać odpowiednie umiejętności na potrzeby własne. Jeśli jesteś właścicielem domu z ogrodem, działki, albo terenu zalesionego i od czasu do czasu prowadzisz w nim prace porządkowe przy użyciu piły mechanicznej nasze seminarium pomoże ci zdobyć odpowiednią wiedzę i praktyczne umiejętności. Korzystając z nich nie tylko zapewnisz sobie bezpieczeństwo, ale też przedłużysz efektywną pracę kosztownego urządzenia dzięki jego profesjonalnej obsłudze.

Podczas kilku godzin teoretycznych i praktycznych zajęć poznasz:

budowę piły mechanicznej,
rodzaje pił mechanicznych i różnice w ich konstrukcji,
zasady funkcjonowania piły oraz efektywne jej wykorzystanie w praktyce,
zasady konserwacji urządzeń,
bezpieczeństwo pracy z piłą mechaniczną.
Cykl zajęć teoretycznych prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora kończą zajęcia praktyczne, podczas których możesz sprawdzić zdobytą wiedzę i samodzielnie przećwiczyć pracę z urządzeniem. Nasi instruktorzy posiadają nie tylko wiedzę, ale również wieloletnie doświadczenie praktyczne, dlatego odpowiedzą na każde twoje pytanie i pomogą rozwiązać każdy problem.

Cykl zajęć teoretyczno-praktycznych seminarium kończy przygotowany przez nas wewnętrzny egzamin sprawdzającym, po którym otrzymujesz odpowiednie, dożywotnie świadectwo MEN.
Poszerz swoją wiedzę, zdobądź dodatkowe kwalifikacje lub dla własnego bezpieczeństwa poznaj zasady pracy z piłą mechaniczną wybierając nasze seminarium.

Kursy ADR

Wykonywanie pracy kierowcy zawodowego to często sposób na satysfakcjonujące zajęcie zarobkowe, oraz własną karierę i rozwój dzięki systematycznie rozwijanym umiejętnościom. Kończąc różnego typu szkolenia możesz rozszerzać zakres własnych uprawnień zwiększając tym samym szansę na wyższe zarobki i lepsze oraz pewniejsze zatrudnienie.

Nasze kursy ADR, uprawniające do przewozu niebezpiecznych materiałów, skierowane są właśnie do Ciebie, jeżeli na stałe związałeś się z zawodem kierowcy lub planujesz taki związek w przyszłości. Do dyspozycji masz cztery rodzaje szkoleń zależnie od twoich potrzeb.

Kurs ADR podstawowy początkowy – przeznaczony dla ciebie, jeśli nie posiadasz jeszcze żadnych uprawnień w tym zakresie.
Kurs ADR podstawowy doszkalający – jeśli już od minimum pięciu lat posiadasz takie uprawnienia, a chcesz przedłużyć ich ważność.
Kurs ADR specjalistyczny początkowy – jeśli chcesz zdobyć nowe uprawnienia na przewóz konkretnych ładunków.
Kurs ADR specjalistyczny doszkalający – jeśli chcesz przedłużyć posiadane uprawnienia na przewóz konkretnych ładunków.
Wśród kursów ADR specjalistycznych oferujemy ci możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień na przewozy:

materiałów wybuchowych,
materiałów samozapalnych i gazów w cysternach,
materiałów promieniotwórczych.
Posiadanie specjalistycznych uprawnień to szansa na znacznie więcej zleceń przewozowych, a więc także większa wartość pracownika dla potencjalnego pracodawcy. Jeśli chcesz się wykazać swoimi umiejętnościami skorzystaj z naszych kursów ADR.

Podczas profesjonalnie przygotowanych i prowadzonych zajęć przekażemy Ci wiedzę z zakresu:

wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych,
rodzajów zagrożeń występujących przy takich przewozach,
obowiązków kierowcy związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych,
czynności kierowcy po zaistniałym wypadku,
odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej.
Jeśli posiadasz już uprawnienia ADR, a ważność świadectwa właśnie wygasła, możesz skorzystać z opcji kursu uzupełniającego, na którym powiemy ci o zmianach w przepisach oraz przypomnimy podstawowe zagadnienia z dziedziny przewozu niebezpiecznych ładunków. Po zakończonym szkoleniu otrzymasz możliwość zdania egzaminu w formie testu pisemnego, po którym otrzymasz odpowiednie zaświadczenie ważne przez okres pięciu lat.

Skorzystaj z naszej propozycji, podejmij naukę na wybranym kursie i rozwiń swoje zawodowe umiejętności.

Kurs kasy fiskalne

Kasa fiskalna to nowoczesne urządzenie, które bywa wymagane przepisami prawa gospodarczego i podatkowego zarówno w przypadku dużych firm, jak i małych przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą usług czy produktów.

Jeśli jesteś osobą, która prowadzi własną firmę, zapisz się na kurs obsługi kasy fiskalnej.
Jeśli pracujesz lub planujesz zatrudnienie w przedsiębiorstwie czy placówce handlowej, w której takie umiejętności są wymagane skorzystaj z naszej oferty specjalistycznego kursu.
Nie musisz spełniać żadnych specjalnych wymagań poza gotowością do odbycia zajęć i aktywnego udziału w ćwiczeniach. Może to być również dla ciebie pierwszy krok na drodze inwestowania w swoje przyszłe umiejętności zawodowe. Zacznij od obsługi kasy fiskalnej, a z pewnością kiedyś ta umiejętność okaże się niezastąpiona.

Zajęcia na naszym kursie odbywają się w jednodniowym ośmiogodzinnym cyklu. Specjaliści w dziedzinie księgowości oraz praktycy przygotowali starannie opracowany program, dzięki któremu poznać i przećwiczysz w praktyce umiejętności w zakresie pracy z tym urządzeniem.

Część teoretyczna obejmuje takie aspekty wiedzy, jak:

podstawowe akty prawne warunkujące obowiązek używania kasy fiskalnej,
kryteria techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne,
rodzaje kas fiskalnych oraz ich budowa,
informacje niezbędne na paragonie fiskalnym,
bazy kas fiskalnych – kasjerów, towarów, opakowań zwrotnych, stawek podatku, rabatów, form płatności – oraz wprowadzanie danych do tych baz,
odpowiedzialność materialna i obowiązki kasjera,
zasady i forma kontroli Urzędu Skarbowego,
tabela znaków itp.
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie cię z kasą, jako urządzeniem oraz jego możliwościami i obowiązkami wynikającymi z uwarunkowań prawnych.

Zdobyte podstawowe informacje możesz sprawdzić podczas zajęć praktycznych, które obejmują większość kursu. Na ćwiczeniach w praktyce nauczysz się, jak wprowadzać dane, drukować paragony, programować czy usuwać niespodziewane awarie.

Dzięki temu staniesz się wykwalifikowanym specjalistą nie tylko na potrzeby własne, ale też poświadczysz te kwalifikacje swojemu pracodawcy odpowiednim certyfikatem MEN. Ten ostatni zapewni ci zdany wewnętrzny egzamin.

Rozwiń swoje kwalifikacje i zdobądź dodatkową szansę na zatrudnienie albo ugruntuj już zajmowane stanowisko. Skorzystaj z naszego kursu obsługi kasy fiskalnej.

Kwalifikacja wstępna kierowców zawodowych

Planując swoją karierę kierowcy zawodowego ,pomyśl o zaliczeniu obowiązkowej kwalifikacji wstępnej. Szkolenie w tym zakresie narzuca unijna dyrektywa 2003/59/WE. A ponieważ zdobycie odpowiedniego certyfikatu nie jest uzależnione od posiadanego prawa jazdy, skorzystaj z naszej oferty nawet, jeśli dopiero zaczynasz swoje przygotowania do zawodu.
Kwalifikacja wstępna obowiązuje:

kierowców kategorii D, którzy uzyskali swoje uprawnienia po 10 września2008 roku,
kierowców kategorii C, którzy uzyskali swoje uprawnienia po 10 września 2009 roku.
Jeśli zdobyłeś uprawnienia kierowcy wcześniej możesz ograniczyć się jedynie do odbycia stosownego szkolenia okresowego.
Do wyboru masz różne opcje szkolenia uzależnione od spełnianych przez Ciebie kryteriów.

Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców, którzy ukończyli 21 lat a nie ukończyli 23 roku życia, obejmujący 280 godzin zajęć.
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców, którzy ukończyli 23 rok życia, obejmujący 140 godzin zajęć.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla kierowców posiadających kwalifikację wstępną w zakresie konkretnej kategorii prawa jazdy, a pragnących rozszerzyć uprawnienia na inne pojazdy, trwający 70 godzin.
Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dla kierowców posiadających kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie konkretnej kategorii prawa jazdy, a pragnących rozszerzyć uprawnienia na inne pojazdy, trwający 35 godzin.
Prowadzone przez doświadczonych instruktorów zajęcia na naszym profesjonalnym, przygotowanym zgodnie z ministerialnymi wymogami kursie zależnie od długości szkolenia obejmują takie zagadnienia, jak:

racjonalne kierowanie pojazdem w zakresie optymalizacji zużycia paliwa, bezpieczeństwa przewozu ładunku lub pasażerów, prawidłowego mocowania ładunków,
umiejętność stosowania przepisów drogowych i przewozowych w praktyce,
zagrożenia drogowe i środowiskowe w zawodzie kierowcy,
obsługa i logistyka.
Udział w jednym z powyższych szkoleń wymaga spełnienia określonych wymogów. Możesz przystąpić do zajęć, jeśli:

przebywasz na terenie RP z powodów rodzinnych lub zawodowych minimum 185 dni w roku lub studiuje od minimum sześciu miesięcy,
nie posiadasz obywatelstwa państwa należącego do UE a chcesz pracować na rzecz firmy polskiej lub mającej siedzibę w Polsce,
posiadasz odpowiednie zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.
Jeśli marzysz o karierze zawodowego kierowcy, chcesz doskonalić swoje umiejętności, zyskać szansę na lepsze zatrudnienie wybierz jeden z naszych kursów i zwiększ własne szanse w starciu o pracę.

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

Praca w zawodzie kierowcy dla wielu osób jest zarówno sposobem na życie, jak i szansą do wykonywania ciekawego i dobrze opłacanego zajęcia. Jeśli zaliczasz się do grupy osób, które lubią spędzać czas w drodze prowadząc ciężarówkę czy TIR, jeśli posiadasz odpowiednie prawo jazdy i uzyskałeś je we właściwym terminie masz obowiązek odbyć okresowe szkolenie kierowców zawodowych. Taki kurs zwalnia cię jednocześnie z konieczności uzyskania kwalifikacji wstępnej obowiązującej młodszych kierowców.
Ze szkolenia okresowego odbywanego co 5 lat możesz skorzystać, jeśli należysz do grupy osób, które:

uzyskały uprawnienia kat. D przed 10 września 2008 r. lub
uzyskały uprawnienia kat. C przed 10 września 2009 r.
Przygotowane na podstawie ministerialnych wymogów oraz oparte na stosownych przepisach prawa o ruchu drogowym szkolenie to 35 godzin zajęć odbywających się w formie teoretycznej i zakończonych uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia.
Na tematykę kursu składają się trzy moduły obowiązkowe obejmujące 21 godzin zajęć:

zaawansowane szkolenie w zakresie racjonalnej jazdy samochodem,
zastosowanie w praktyce przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa przewozów,
obsługa i logistyka z odniesieniem do ochrony środowiska.
Wśród 14 godzin modułów uzupełniających znajdziesz:

bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
zasady ergonomii pracy kierowców,
specjalistyczne przewozy drogowe (zwierzęta, przeprowadzki, produkty psujące się, samochody z żurawiem, drewno, produkty płynne itp.),
krajowy i międzynarodowy transport drogowy,
czynnik ludzki w transporcie drogowym,
wizerunek firmy i obsługa klientów.
Ukończenie szkolenia okresowego wiąże się z koniecznością wymiany prawa jazdy i dokonania w nim odpowiedniego wpisu. Dlatego, jeśli starasz się o przedłużenie własnych uprawnień skorzystaj z oferowanego przez nas kursu w terminie minimum 2 miesiące wcześniejszym niż data ważności twojego dokumentu. Dzięki temu zdążysz uporać się z formalnościami i obowiązkowym okresem oczekiwania na nowy dokument.
Przygotuj ksero prawa jazdy, dowód wpłaty opłaty za szkolenie oraz ewentualne posiadane świadectwo kwalifikacji zawodowej i zapisz się na okresowe szkolenie dla kierowców. Gwarantujemy ci ciągłość uprawnień zawodowych.

Kurs obsługi komputera

Umiejętność obsługi komputera bywa bardzo przydatna zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennych domowych zajęciach. Możesz taką umiejętność wykorzystać, jako swój atut w poszukiwaniu pracy, ale też prowadzić domowe rachunki, założyć książkę kucharską czy album z rodzinnymi zdjęciami. Przygotowując swoje CV z pewnością znajdziesz w nim pytanie o znajomość obsługi, dlatego korzystając z naszego kursu zyskujesz cenny punkt podczas starań o zatrudnienie.

W przeciwieństwie do zdobywania takich umiejętności samodzielnie na drodze eksperymentowania my wprowadzimy cię w świat pakietu biurowego w sposób profesjonalny pokazując możliwości, których nie znajdziesz samodzielnie.

Na szkoleniu nauczysz się między innymi:

jak zakładać i aktualizować bazę danych,
jak prowadzić korespondencję seryjną,
w jaki sposób przygotować profesjonalną prezentację,
jak stworzyć formularz własny lub skorzystać z gotowego do prowadzenia rachunków czy pisania oficjalnych pism,
jak korzystać z funkcji arkusza kalkulacyjnego do tworzenia wykazów i automatycznego przeliczania,
jak poprawnie i na wysokim poziomie sformatować tekst oraz wstawić wykres czy grafikę,
w jaki sposób zarządzać plikami w komputerze, zabezpieczać je, porządkować czy wyszukiwać.
Powyższe tematy to jedynie część problemów, jakie poznasz i nauczysz się rozwiązywać pod okiem doświadczonych instruktorów. Wiele z nich stanowi podstawowa umiejętność podczas pracy biurowej czy przydaje się w prowadzeniu własnej firmy. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarcza jedynie dobre chęci i gotowość do pracy, a po wniesieniu odpowiedniej opłaty możesz przystąpić do zajęć.

Kurs został starannie opracowany przy udziale metodyków i informatyków, a prowadzący zajęcia wykładowcy są osobami doświadczonymi i życzliwie nastawionymi do uczestników. Dlatego pomogą rozwiązać każdy problem i odpowiedzą na każdą wątpliwość. Pracując w małej grupie na dobrej jakości sprzęcie szybko oraz bezstresowo opanujesz zawiłości bitów i bajtów.
Wybierz nasz kurs komputerowy, a z pewnością zdobędziesz przydatne umiejętności.