Kontakt

Mariusz Jabłoński
tel: +48 501 651 076

Rekonwersja

Rekonwersja - kursy dla żołnierzy

Żołnierz zawodowy, który zakończył już służbę, bądź przewidziany jest do zwolnienia, musi odpowiedzieć sobie na pytanie o dalszą przyszłość zawodową. Jeśli i Ty stanąłeś przed takim pytaniem i wiesz, że dalej chcesz być aktywnym na rynku pracy, skorzystaj z naszych szkoleń, które poszerzą Twoje kwalifikacje i pomogą Ci przygotować się do podjęcia zatrudnienia.

Wszystko w ramach rekonwersji

Jeśli jesteś żołnierzem zawodowym, po zakończeniu służby lub w sytuacji, gdy jesteś przewidziany do zwolnienia przysługuje ci pomoc rekonwersyjna. Zgodnie z nią możesz liczyć na pomoc finansową na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu.

Na pokrycie jakich kosztów możesz liczyć?

Pomoc rekonwersyjna obejmuje koszty związane z:

- przekwalifikowaniem zawodowym;
- przejazdami z miejsca zamieszkania do ośrodków szkoleniowych i z powrotem, jeśli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km. Finansowaniu podlega wówczas maksymalnie 20 przejazdów.
- zakwaterowaniem w trakcie odbywania przekwalifikowania zawodowego bądź praktyki. Finansowaniu podlega maksymalnie 30 noclegów.

Wysokość pomocy finansowej

O wysokości pomocy finansowej decyduje Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Co roku ustala on limit do wysokości, którego realizowana jest pomoc, przy czym:

- po 4 latach służby żołnierzowi przysługuje 100% limitu = 1875,00 zł,
- po 12 latach służby żołnierzowi przysługuje 200% limitu = 3750,00 zł,
- po 15 latach służby żołnierzowi przysługuje 300% limitu = 5625,00 zł.

Jak uzyskać pomoc?

W celu podjęcia szkolenia finansowanego prze Wojskowe Biuro Emerytalne należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem z ośrodka o posiadanych do prowadzenia szkoleń uprawnieniach. Wniosek taki składa się za pośrednictwem:

Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień w przypadku byłego żołnierza;
dowódcy jednostki wojskowej w przypadku żołnierza czynnie pełniącego służbę.

Dlaczego właśnie my?

Ponieważ dla nas liczy się nie tylko to, co przekazujemy naszym kursantom, ale także to, jak to robimy. Dokładamy wszelkich starań, aby z naszych szkoleń wyszli gotowi nie tylko merytorycznie, ale też mentalnie do podjęcia pracy na rynku cywilnym. Stawiamy na jakość, którą potwierdza współpraca z najlepszymi wykładowcami i instruktorami.

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór szkoleń, które możesz odbyć w ramach rekonwersji. Wszystkie kursy wyszczególnione są na naszej stronie.

Już teraz skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły uczestnictwa w szkoleniach w ramach rekonwersji.